{slash:comments}
{dc:creator} | {function::ShortDesc}
{function::ShortDescContent}...

Et unikt tilbud til elever med særlige behov

Alle kan få et kørekort, men ikke alle kan deltage i en ordinær undervisning - det ved vi.

"At have kørekort er en frihed - frihed til uhindret at komme omkring".
Dog er virkeligheden den, at rigtig mange aldrig får taget et, fordi de nuværende tilbud om køreundervisning ikke er tilpasset til elever med særlige behov.

Det var ud fra den problemstilling, at vi i august 2012 gik i gang at skabe et særligt undervisningsmateriale og et tilbud, som ikke kun er målrettet til en bestemt gruppe, men helt ned til den enkelte elevs behov.

De elever som vores tilbud kan hjælpe, er typisk dem som har svært ved at holde fokus i en undervisningssituation. Det kunne f.eks. være elever med ADHD, ADD eller mild autisme. Undervisningens opbygning er også velegnet for personer med sociale begrænsninger som ellers ville forhindre dem i, at deltage i en traditionel klasse undervisning.

UNDERVISNINGEN:

Selve undervisningen bygges op som en personlig 1-til-1 undervisning. Dvs. at eleven bliver ført igennem forløbet fra start til slut af den samme kørelærer. Målet er at skabe nogle trygge rammer og samtidig fjerne alle de forstyrrelser udefra, der ellers kan have indflydelse på indlæringen.

TID OG VARIGHED:

Det er op til den enkelte elev hvor intensiv undervisningen skal være. Dog siger loven, at den mindst skal have en varighed af 14. dage, men den kan også være længere alt efter behov. Det præcise forløb aftales imellem eleven og den undervisende kørelærer, som sammen bliver enige om hvilke dage og tider der passer bedst.

STED:

Undervisningen finder som udgangspunkt sted i vores lokaler i Greve. Men er det elevens ønske, og er forholdene tilstede, så tilbyder vi også at undervisningen kan ske i elevens eget hjem.
Den praktiske kørsel kan også have start fra elevens bopæl, dog skal der beregnes ekstra tid hvis det er langt fra det sted hvor øvelseskørslen skal foregå.

PRIS:

Både varighed og mængden af undervisning er i forhold til elevens evner, så det er svært at give en samlet pris for forløbet. Dog bestemmer loven, at eleven mindst modtager 53 lektioner fordelt over teori og praktik. Alle undervisningslektioner afregnes på timebasis, til en pris af 525,00 kr. uanset dag eller tidspunkt.

De øvrige priser kan ses i vores generelle prisliste.

HVAD GØR DU NU:

Er det noget du allerede er afklaret med, så skal vi finde tid til en snak, hvor vi sammen kan afdække de ønsker og behov som passer dig. Er du i tvivl om det er det rigtige for dig, eller har du spørgsmål til forløbet, så er du altid meget velkommen til at kontakte os.

"Dit kørekort er vores stolthed"

KONTAKT C2TRAFIK